צפייה בשיעורי תורה

תיקון המדות-מאת הרב שלמה דשן

מהות ענין הקרבן הוא שאדם מקריב קורבן במקום את עצמו ככפרה על מעשיו. כיום שאין בית המקדש והקרבת קורבנות . הקורבן בא לידי ביטוי ע''י נתינת צדקה שנקרא דמים ונחשב כאילו הקריב את דמו ממש. וגם ע''י תיקון המדות כאשר כובש את תאוותיו ומתגבר על הכעס עצלות וחמדנות ושנאה . נמצא מקריב עצמו ממש . מאת הרב שלמה דשן

שאגת הארי-מאת הרב שלמה דשן

ביאור המשנה באבות הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמים. מאת ראש הכולל הרב שלמה דשן שליט''א בשיעור תורה בבית המדרש בית שלמה רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון.

מעלת לימוד התורה-הרב שלמה דשן

מעלת לימוד התורה וחשיבות אחזקת תלמידי חכמים ראש הכולל הרב שלמה דשן שליט''א בשיעור בבית המדרש בית שלמה רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון

שורש המילה יהודי

הסבר מהו שורש המילה יהודה שממנו השתלשל השם יהודי, והמשמעות העמוקה שלו, וההנהגה האלוקית אשר מתנהגת עם היהודים בכלל ובפרט מרומזת בשם הויה אשר נמצא בתוך המילה יהודה וענין אות ד' בתוכו . לתרומות והנצחת יום לימוד https://kehilot.info/donate/10333

יעקב אבינו - פרשת וישלח

מעשה אבות סימן לבנים . חיזוק בעבודת ה'. מהו סוד עניין המלאכים שיעקב שלח לעשיו ? השיעור בימים א-ה בשעה 17:00 מאת הרב שלמה דשן שליט''א רב קהילת אברכים ראשון לציון בשכונת רמת אליהו וראש כולל ''בית שלמה'' ראשל''צ בבית המדרש בית שלמה קהילת אברכים ראשל''צ רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון במקלט ניתן להזמין שי

משמעות הבחירה ביהדות

הסבר על עניין הבחירה ביהדות. מהו איש באמונתו יחיה ? איזה סוג בחירה הוא זה כאשר מצווים עליך לבחור ? השיעור בימים א-ה בשעה 17:00 מאת הרב שלמה דשן שליט''א רב קהילת אברכים ראשון לציון בשכונת רמת אליהו וראש כולל ''בית שלמה'' ראשל''צ בבית המדרש בית שלמה קהילת אברכים ראשל''צ רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון במ

להינצל מהייסורים

האם אפשר להינצל מהייסורים ? מהו הסוד להינצל מן הייסורים ? ייסורים ביהדות ? השיעור בימים א-ה בשעה 17:00 מאת הרב שלמה דשן שליט''א רב קהילת אברכים ראשון לציון בשכונת רמת אליהו וראש כולל ''בית שלמה'' ראשל''צ בבית המדרש בית שלמה קהילת אברכים ראשל''צ רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון במקלט ניתן להזמין שיעורים

סוד נצחיותו של עם ישראל לדורי

מהו סוד נצחיותו של עם ישראל לדורי דורות ? מדוע יש אנטישמיות בעולם ודווקא לעם היהודי הקטן ביותר מכל העמים שמונים מליונים ? בית מדרש וכולל אברכים בית שלמה לע''נ הצדיק רבי שלמה בן מרים זצ''ל השיעור בימים א-ה בשעה 17:00 מאת הרב שלמה דשן שליט''א רב קהילת אברכים ראשון לציון בשכונת רמת אליהו וראש כולל '

מצוות קידוש השם

איך מקיימים מצוות קידוש השם בפשטות ?מהו קדיוש השם ? קידוש השם ? מהו עיקר העבודה הפנימיות או החיצוניות ? או גם וגם ? האם העבודה הפנימית צריכה להיות יותר גבוהה מהעבודה הרוחנית ? או החיצוניות יותר מהפנימיות ?

עם ישראל לדורי דורות- לא שינה

עם ישראל. אין זיוף ביהדות. כוחו של נצחיות עם ישראל לדורי דורות . איך היהדות והיהודים הצליחו לשמור על זהותם כל כך הרבה שנים יותר מכל עם אחר. ?

אהבת חינם - ואהבת לרעך כמוך

שורש ענין ''ואהבת לרעך כמוך . המימד הרוחני בכל דבר גשמי. השיעור בימים א-ה בשעה 17:00 מאת הרב שלמה דשן שליט''א רב קהילת אברכים ראשון לציון וראש כולל ''בית שלמה'' ראשל''צ רח' שלמה המלך 10 ראשון לציון במקלט ניתן להזמין שיעורים של הרב ללא תשלום

ימי השובבים - תענוג ורוחניות

איך לחבר/לצרוב לתוך תענוגות החיים הפיזייים את הענין הערכי הרעיוני הנפשי והתענוג הרוחני אזי חדוות החיים מקבל משמעות ונופך של תענוג אשר ליה נאמר שלא נברא האדם אלא להתענג על ה' כפשוטו וזה מדובר קודם על העונג הרוחני בעולם הזה אשרי המבין והמעמיק בסוד הזה... מרתק מאוד... מבוסס על התאוריה המדעית של הרב ד''

משמעות החיים חלק א'

משמעות החיים על פי היהדות, הבנת עונג רוחני כאשר מחובר לעונג גשמי, שהוא יוצר מכפלה של תענוג. איך המצוות שניתנו לנו ע''י הבורא יתברך מתואמות בצורה נפלאה לסדר לנו את החיים, ולהפוך את הסבל לאתגר רוחני, ולמתכונת אימונים נפלאה הנותנת אושר לאדם גם כאשר הכושר הגופני הפיזי או הנפשי יורד אבל האושר הרוחני רק מ

משמעות החיים חלק ב' הרב דשן

משמעות החיים על פי היהדות, הבנת עונג רוחני כאשר מחובר לעונג גשמי, שהוא יוצר מכפלה של תענוג. איך המצוות שניתנו לנו ע''י הבורא יתברך מתואמות בצורה נפלאה לסדר לנו את החיים, ולהפוך את הסבל לאתגר רוחני, ולמתכונת אימונים נפלאה הנותנת אושר לאדם גם כאשר הכושר הגופני הפיזי או הנפשי יורד אבל האושר הרוחני רק מ